×

Företagsinformation

Juridisk upplysning

Kontakt information

Whatsapp Busniess-telefon: +41787514572
E-post: support@caryourdream.com
Internetadress: www.caryourdream.com

Momsregistreringsnummer

Momsindifieringsnummer enligt 27 a § i den schweiziska momslagen


CHE-232.031.684

Dementi

Ansvar för innehåll

Innehållet på våra sidor har skapats med största omsorg. Vi kan dock inte garantera innehållet "
noggrannhet, fullständighet eller aktualitet. Enligt lagbestämmelser är vi dessutom ansvariga för
vårt eget innehåll på dessa webbsidor. Observera att vi inte är skyldiga att övervaka i denna fråga
den överförda eller sparade informationen från tredje part eller utreda omständigheter som pekar på olaglig aktivitet.
Våra skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänt tillämpliga lagar påverkas inte av detta enligt
§§ 8 till 10 i Telemedia Act (TMG).Ansvar för länkar

Ansvar för innehållet i
externa länkar (till tredje parts webbsidor) ligger enbart hos operatörerna för de länkade sidorna. Inga kränkningar var
tydligt för oss vid tidpunkten för länkning. Om någon rättslig överträdelse blir känd för oss tar vi bort respektive
länka omedelbart.

Copyright
Våra webbsidor och deras innehåll är underkastade tyska upphovsrätten. Såvida inte
uttryckligen tillåtet enligt lag, varje form av användning, reproduktion eller bearbetning
verk som omfattas av upphovsrättsskydd på våra webbsidor kräver förhandsgodkännande av respektive ägare av rättigheterna.
Individuella reproduktioner av ett verk är endast tillåtna för privat bruk.
Materialet från dessa sidor är upphovsrättsskyddat och all obehörig användning kan bryta mot upphovsrättslagar.
Källa: Übersetzungsbüro översätta-24h.de

Topp

Varukorg

×